วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

The eco-amp,iPhone speaker จากกระดาษรีไซเคิล

บริษัท Eco-made จาก Los Angeles, CA ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกมา มีชื่อว่า Eco-amp เป็นลำโพงของ iPhone4,4s ienvironmentally friendly iPhone speaker เพราะทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% ไปดูกันว่ากระดาษจะเป็น speaker แล้วจะทำงานได้ผลยังไง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม