วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กระเป๋าฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย

ตามที่มีข่าวแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา 8.9 ริคเตอร์ และได้มีการแจ้งเตือนภัยซึนามินั้น จะเห็นได้ว่ามีการอพยพผู้คนขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในการอพยพจะไม่สามารถรู้ว่าจะต้องเฝ้าระวังยาวนานแค่ไหน ดังนั้นเพื่อความพร้อมในการอพยพ เราควรจะมีกระเป๋าฉุกเฉินไว้เผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นนั่นเอง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม