วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อาคารรูปทรงซิกแซก เส้นสาย และสีสัน…a feast for the senses

งานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ เล่นเส้นสาย รูปทรง และสีสันได้สวยงามน่าสนใจ สมกับที่เป็น Birkbeck Centre for Film and Visual Media ภายใน University of London มีการออกแบบภายในให้มีเส้นสายแบบซิกแซก ในอาคารขนาด 2 ชั้น เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และสีสัน เป็นแหล่งรวมของทุกประสาทสัมผัสอย่างแท้จริง..  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม