วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อยาก “great searching great Thinking” – Soullezz Denim ต้องเสื้อผ้าสไตล์ Chambray shirt

นึกถึงเสื้อผ้าสไตล์ Chambray shirt ต้องนึกถึง Soullezz Denim !! Soullezz มาจากคำว่า "Soulless" หมายถึงการไม่ยึดติดในตัวตน ซึ่งจะนำไปสู่การหลุดพ้นตามความเชื่อทางพุทธศาสนา และในทางแฟชั่นหากเราไม่ยึดติดในตัวตน ไม่ติดในแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ไม่ติดในสิ่งของที่เคยใช้ เราก็จะหลุดพ้นออกจากกรอบเดิมๆ ค้นพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่า "good searching good Thinking" - Soullezz Denim  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม