วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

H-57 TYPOdesign STRIPS งานออกแบบ Infographic เล่าเรื่องยากๆให้จบในภาพเดียว

ความนิยมในงาน infographics และ typography ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทำให้การสื่อสารเรื่องยากๆ เข้าใจได้ง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ การออกแบบที่ดีทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ในเวลาสั้นๆ และจดจำได้ยาวนาน H-57 TYPOdesign STRIPS สามารถอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ได้ง่ายใน 1 ภาพโปสเตอร์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม