วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โคมไฟพลังธรรมชาติ The Grass Lamp by Marko Vuckovic

สร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้โคมไฟพลังธรรมชาติ Grass Lamp โคมไฟที่สามารถปลูกต้นไม้ได้จริงทำมาจากพลาสติกพีวีซีขนาดเบา ออกแบบให้สามารถปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน แต่ปลูกต้นไม้ในสารละลายที่ประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นในการเจริญเติบโต  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม