วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“Pun Pun Thai” พันพรรณ จ.เชียงใหม่ กิจกรรรมแนวเกษตรอินทรีย์ให้เลือกสรร

"พันพรรณ" เปิดร้านอาหารขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรอินทรีย์ เพื่อสื่อสารสิ่งที่เราทำกับคนเมืองหรือคนทั่วๆไปร้านพันพรรณไม่ได้มุ่งหวัง ที่จะแสวงหากำไร เพียงแต่อยากให้คนในเมืองมีโอกาสชิมอาหารมังสาวิรัติ ปลอดสารพิษ ราคาถูก ทำให้เกษตรอินทรีย์มีที่จำหน่ายผลผลิตของตนเอง และเป็นที่ที่เราสามารถสื่อสารเรื่องความสำคัญของเมล็ดพันธุ์กับคนทั่วไปได้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม