วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

Samsung Galaxy Skin Smartphone บิดได้ งอได้ บางเฉียบ

Samsung Galaxy Skin Smartphone ที่สามารถพับ บิด งอ เครื่องยัดใส่กระเป๋า...ว๊าว..เป็นได้ไง ความยืดหยุ่นของตัวมัน ไมเพียงแต่พลิกโฉมความสะดวกสบายในการใช้งานสมารท์โฟน แต่ยังหมายถึง ตัว user interface และความสามารถในการใช้งานเป็นอุปกรณ์ได้หลากหลาย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม