วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

Waterhouse At Sounth Bund

The Waterproperty เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นวิธีการอนุรักษ์อาคารด้านนโยบาย เพราะมันเริ่มต้นจากการตัดสินในว่าจะเก็บปรับปรุงเพื่อใช้ใหม่ ซึ่งถือเป็นการคืนชีวิตให้กับเนื้อเมืองเก่าโดยที่ไม่ต้องทำลายหรือทุบทิ้งเพื่อที่จะสร้างกันใหม่ทั้งหมด และที่น่าสนใจในหลายๆประเด็น เช่น เรื่องของการใช้วัสดุในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งระหว่างวัสดุ แบบที่ว่าส่วนไหนเก่า ส่วนไหนใหม่ แยกกันอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา ส่งผลให้เกิดความงามแบบ "ดิบๆ" ซึ่งถือเป็นสุนทรียะแนวทางหนึ่งของการออกแบบ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม