วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พลังงานจากสาหร่าย..อนาคตพลังงานของไทย

สาหร่ายที่เราเห็นกันธรรมดาๆ สามารถสกัดมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะเมื่อปีที่แล้วได้มีการจับมือกันระหว่าง กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บมจ.บางจากฯ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และบมจ.ล็อกซเล่ย์ 3 ยักษ์ใหญ่บุกเบิกอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงจากสาหร่ายในไทย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม