วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตกแต่งห้องพื้นที่เล็ก..Compact Multi-Room Moveables

เฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ก็ทำงานแบบเดียวกับ Russian Doll ฟังก์ชั่นหลักๆเท่านั้นที่อยู่ภายนอก ภายใต้ชิ้นงานที่มองเห็น จะเป็นพื้นยกระดับเป็นโต๊ะทำงานสามารถดึงออกมาเป็นที่เก็บของ เป็นเตียงนอน เป็นโต๊ะอาหาร เป็นโซฟา ใช้พื้นที่ได้คุ้มจริงๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม