วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

The Quick-Shelter Door

The Quick-Shelter Door ในสภาพปัจจุบันที่ประเทศไทยเราเกิดภัยธรรมชาติต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะน้ำท่วม อากาศร้อนจัด หมอกควันพิษที่ภาคเหนือ หรือซึนามิ ล้วนแล้วแต่เป็นภัยธรรมชาติที่บางเหตุการณ์เราก็ไม่สามารถป้องกันได้ทันท่วงที ส่งผลกระทบให้เกิดการสูญเสียแบบไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้น เพื่อไม่เป็นการประมาท  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม