วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Sand Studio เป็นผู้ออกแบบร้านจำหน่ายกัญชา เพื่อการรักษาโรค

"ใบกัญชา" ไม่ได้ดูในทางติดลบเสมอไปน่ะ ลองมาดูไอเดียของร้านขายใบกัญชาThe San Francisco Patient and Resource Center (SPARC) ทางผู้ออกแบบ Sand Studio กล่าวว่า "เราออกแบบที่นี่เพื่อให้คุณเห็นถึงทักษะการเพาะปลูกกัญชาทั้งในแง่ศิลปะ และแง่วิทยาศาสตร์"  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม