วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

แง่คิด “ความยั่งยืนด้านสถาปัตยกรรมของแอฟริกา” Africa Calling

เปิดใจคุณแล้วมองไปที่วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ นี่คือสิ่งที่ Francis Kere พยายามอยากจะฝากถึงสถาปนิกรุ่นใหม่สนุกกับการสร้างสรรค์งานด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมคือความปรารถนา" To Look only at the same architects, you may never be like them. Look up for your own way and it will be yourself. keep on fighting; Never give up !! by Francis Kere  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม