วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

Cloister by Fabien Cappello ม้านั่งที่มีลักษณะคล้ายกับนั่งริมรั้ว

loister คือม้านั่งที่มีลักษณะคล้ายกับการนำรั้วมาดัดเป็นรูปวงกลมประกอบขึ้นจากแผ่น ไม้ 95 ชิ้น เชื่อมต่อกันด้วยเหล็กตัวยู ซึ่งมีการกำหนดด้วยความสูงเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเป็นส่วนตัว ส่วนการเปิดพื้นที่ด้านหนึ่งเอาไว้ นอกจากจะใช้สำหรับการเดินเข้า-ออกแล้ว พื้นที่่ส่วนนี้ยังเป็นการเชื่อมต่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคน และพื้นที่ด้านนอก รวมทั้งยังลดความอึดอัดในการนั่งเล่นได้ในเวลาเดียวกัน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม