วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

facebook card..นามบัตร social organization cards

“social business cards,” หรือ Facebook Cards โดยบริษัทที่ชื่อว่า Moo จะทำให้ผู้ใช้ on the internet สามารถสร้างแบรนด์ตัวเองแบบ offline ด้วยนามบัตรที่สะท้อนตัวตนตาม Facebook profile เช่น Facebook Timeline หรือ รูปจากอัลบั๊ม..Take your Facebook Timeline offline, and hand it out to new friends, contacts and prospective clients  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม