วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

Kirimaya รีสอร์ทสุดซิล@เขาใหญ่

สถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ในแบบร่วมสมัยนั้น ไปด้วยกันได้ดีกับพื้นที่กลางหุบเขาที่สวยงาม
บ้านหลังนี้มีจุดที่น่าสนใจคือ ประกอบขึ้นจากโครงสร้างสองส่วนที่แตกต่างกัน คือ ทรงกลมในส่วนของชั้นล่าง และทรงสี่เหลี่ยมในชั้นบนที่ถูกวางยื่นออกมา แต่ความน่าสนใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเมื่อได้รู้มาว่า ที่มาที่ไปของฟอร์มอันโดดเด่นนั้น เริ่มจากความต้องการทดลองว่าพื้นที่ภายในที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดผลตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างไร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม