วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Liina Shelter..บ้านประกอบเองทั้งหลังโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

แนวคิดในการสร้างบ้านแบบที่เป็นบ้านสำเร็จรูป ดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการให้มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการติดตั้งมากขึ้นโดยทีีมีประโยชน์ใช้สอยที่ตอบโจทย์ในการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ "Liina Shelter" เป็นบ้านสำเร็จรูป สามารถสร้างเสร็จใน 6 ช.ม. ด้วยคน 2 คน และไม่ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าใดๆ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม