วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Rolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่

เปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางรถไฟเก่าให้กลายเป็นโครงสร้างใหม่สำหรับรองรับอาคาร เคลื่อนที่ที่สามารถใช้ในการเดินทางตามแต่ฤดูกาลและสถานการณ์ ณ ตอนนั้น โดยนำเสนอโรงแรมเคลื่อนที่ ห้องอาบน้ำสาธารณะเคลื่อนที่ สวนสาธารณะและที่จัดแสดงคอนเสิร์ตเคลื่อนที่ รวมทั้งการสร้างอาคารรถไฟพลังน้ำที่สามารถลอยน้ำและวิ่งไปบนรางรถไฟได้ใน หนึ่งเดียว มีรูปแบบอาคารอันหลากหลายกว่า 23 แบบ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม