วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

อวบๆ น่านั่งเสียงจริง Up Series Furniture

Up Series ถูกสร้างขึ้นมาประมาณปี 1969 โดย Gaetano Pesce ด้วยแนวความคิดจาก"รูปร่างของผู้หญิง" ผ่านมุมมองของเขาเอง ด้วยการที่เห็นว่าผู้หญิงมักจะเป็นผู้จองจำปิดกั้นตนเอง จึงสื่อออกมาด้วยเก้าอี้พักผ่อนในรูปร่างผู้หญิงที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ละ ลูกตุ้ม อันเป็นสัญลักษณ์ของนักโทษ ด้วยความคิดนี้เองที่เขาได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่ที่ทุกคน สามารถเข้าถึงได้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม