วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

Vaurien เฟอร์นิเจอร์ไอเดียจากเรือที่ไม่ได้ใช้แล้ว

DVELAS Living Sails จากสเปนนำเสนองานที่เป็นการใช้องค์ประกอบจาก "เรือที่ไม่ได้ใช้แล้ว" มาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์และ Accessories  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม