วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

Weight Vases แจกันเบาๆ

งานนี้เริ่มจากคำถามง่ายๆ ว่า "อะไรคือความเป็นแจกัน" ??? จนได้พบว่า "แจกัน" นั้นประกอบด้วยสองส่วน ส่วนหลักๆคือส่วนที่ประคองดอกไม้กับส่วนฐานที่รับน้ำซึ่งทำหน้าที่ถ่วงให้เกิดความมั่นคงของแจกัน โดยมีแนวคิดว่าหากลองแยก 2 ส่วนนี้ออกจากกันแล้วอาจจะทำให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม